10 luglio 2023 ore 19.30

Il Consiglio della II Circoscrizione amministrativa (Altipiano Est) è convocato in prima
convocazione alle ore 19.30 del 10.07.2023 nella sede di Via Doberdò n. 20/3 per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO n. 19 dd. 10 .07.2023 ore 19.30

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Mozione – Nuova documentazione comunale nella procedura VAS e VincA del
  progetto dell’Ovovia: necessaria riapertura dei termini di consultazione [.pdf]
 4. Modifiche al Regolamento di Polizia Urbana – parere

La Commissione Istituzionale si riunisce alle ore 19.00


Po 13. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo svet upravnega okrožja
VZHODNI KRAS sestal dne 10.7.2023 ob 19.30 – PRVI SKLIC v sedežu na Doberdobski ulici št.
20/3, za obravnavo točk vpisanih na priloženem dnevnem redu.

DNEVNI RED dne 10 .7.2023 seja št. 19 ob 19 .30

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Resolucija – Nova občinska dokumentacija v postopku Strateške okoljske
  presoje (SOP) in Ocene vpliva na okolje (OV) za načrt žičnice: potrebna
  ponovna določitev roka za vpogled v spise
 4. Spremembe Pravilnika mestne policije – mnenje

Institucionalna komisija se sestane ob 19.00