11 aprile 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 10 dd. 11.04.2023 ore 20.00

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Delibera eventi aprile – giugno 2023
 4. Pratica n. 4260/2023 – Corr. 28/116/2022 az agr. Samantha Gardo pcn 620/17
  Padriciano
 5. Pratica n. 3719/2023 – Macovei Robert Emanuel / Sartor Ambra – via di Prosecco,
  località Opicina – pp.cc. 2274/1 e 2274/2
 6. Regolamento generale delle entrate. Modifiche ed integrazioni – parere
 7. Regolamento per la disciplina dell’imposta locale immobiliare – ILIA – parere

DNEVNI RED dne11.4.2023 seja št. 10 ob 20.00

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sklep za manifestacije april – junij 2023
 4. Postopek št. 4260/2023 – Tek. 28/116/2022 vinske kleti Samantha Gardo kp št.
  620/17 Padriče;
 5. Postopek št. 3719/2023 – Macovei Robert Emanuel / Sartor Ambra – ulica Prosecco
  na Opičinah – 2274/1 in 2274/2
 6. Splošen pravilnik prihodkov. Spremembe in dopolnitve – mnenje
 7. Pravilnik za ravnanje z lokalno takso nepremičnin – ILIA – mnenje