11 settembre 2023 ore 18.30

ORDINE DEL GIORNO n. 24 dd.  11.09.2023 ore 18.30

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Incontro con le Associazioni del territorio che operano nel sociale;
  4. Presa d’atto verbali n. 13 dd. 26/04/2023, n. 15 dd 22/05/2023, n. 16 dd. 05/06/2023;

 DNEVNI RED dne 11.9.2023  seja št. 24 ob 18.30

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Srečanje z društvi di delujejo na socialnem področju na našem območju;
  4. Sprejem zapisnikov št. 13 dne 26/04/2023, št. 15 dne 22/05/2023, št. 16 dne 05/06/2023;