14 luglio 2023 ore 18.30

Il Consiglio della I Circoscrizione amministrativa (Altipiano Ovest) è convocato in riunione congiunta con il Consiglio della II Circoscrizione amministrativa (Altipiano Est), in prima convocazione, alle ore 18.30 in data 14.7.2023 nella sede circoscrizionale di via Doberdò n. 20/3 per l’illustrazione da parte degli Assessori Michele Babuder, Serena Tonel e Caterina de Gavardo delle seguenti proposte di deliberazioni consiliari:

  • „Variante 2023 al Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Trieste”
  • Modifiche al “Regolamento comunale per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali”

Po 15. členu pravilnika rajonskih svetov obveščam, da se bo rajonski svet I. Okraja
za ZAHODNI KRAS sestal na skupni seji z rajonskim svetom 2. okraja za Vzhodni Kras ob prvem
sklicu, dne 14.7.2023 ob 18.30 uri na sedežu 2. okraja na Opčinah, Dobrdobska ulica 20/3, za
ilustracijo s strani odbornikov Micheleja Babudra, Serene Tonel in Caterine de Gavardo sledečih
svetniških sklepov:


– Varianta 2023 občinskega načrta o mejnih vrednostih kazalcev hrupa občine Trst
– Spremembe Občinskega pravilnika o sobivanju stanovanjskih naselij in trgovin, gostinskih
lokalov in drugih storitvenih dejavnosti na zasebnih in javnih površinah