19 giugno 2023 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 17 dd. 19.06.2023 ore 19.30

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Presa d’atto verbali n. 4 dd. 27/02/2023, n. 5 dd. 08/03/2023, n. 6 dd. 13/03/2023, n. 7 dd.
  20/03/2023;
 4. Discussione sulla proposta della I Circoscrizione – gestione delle strutture e dei servizi cimiteriali;
 5. Percorso Storico Culturale a Opicina – punto della situazione;
 6. Aggiornamento Trasporto Pubblico Locale;

DNEVNI RED dne 19.6.2023 seja št. 17 ob 19.30

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sprejem zapisnikov št. 4 dne 8.5.2023; št. 5 dne 08/03/2023, št. 6 dne 13/03/2023, št. 7 dne
  20/03/2023;
 4. Diskusija pobude 1. rajonskega sveta – upravljanje pokopaliških objektov in storitev;
 5. Zgodovinsko kulturna pot na Občinah – stanje in razvoj;
 6. Stanje krajevnega javnega prevoza;