2 Febbraio 2021 ore 20.30 n.2

ORDINE DEL GIORNO DD. 02.02.2021 sed.ore 20.30 ore 20.30

  1. Comunicazioni
  2. Presa d’atto verbali
  3. Mozione “Giochi per bambini fascia d’età 0-3 nel giardino Mandrja a Opicina (proponente consigliera Lara Dipace;

DNEVNI RED dne 12.1.2021 seja št. 2 ob 20.30

  1. Sporočila
  2. Sprejem zapisnikov
  3. Svetniška pobuda Otroška igrala od 0 do 3. let na Mandrji na Opčinah (Predlagatelj Lara Dipace);