20 Novembre 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 33 dd.   20.11.2023 ore 20.00

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Percorso Storico Culturale;
  4. Lettera delle organizzazioni di Basovizza;
  5. Documentazione pervenuta dal Dipartimento delle Politiche Sociali;

 DNEVNI RED dne 20.11.2023  seja št. 33 ob 20.00

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Zgodovinsko kulturna pot na Opčinah;
  4. Pismo bazoviških organizacij;
  5. Oddelek za socialne zadeve – prejeta dokumentacija;