21 agosto 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 22 dd.  21.08.2023 ore 20.00

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Presa d’atto verbali n. 8 dd. 27/03/2023, n. 9 dd. 05/04/2023, n. 10 dd. 11/04/2023, n. 12 dd. 17/04/2023
  4. Pratica n. 11665/2023 – corr. 95/75/2023 Zagar Dora, pcn 1335/38 Basovizza – parere

 DNEVNI RED dne 21.8.2023  seja št. 22 ob 20.00

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Sprejem zapisnikov št. 8 dne 27/03/2023, št. 9 dne 05/04/2023, št. 10 dne 11/04/2023, št. 12 dne 17/04/2023
  4. Postopek št. 11665/2023 – Tek. 95/75/2023 Zagar Dora, kp št. 1335/38 Basovica – mnenje