21 luglio 2020 ore 20.00 – n.11

ORDINE DEL GIORNO DD. 21.07.2020 sed. n. 11 ore 20.00
videoconferenza

  1. Comunicazioni;
  2. Presa d’atto verbale;
  3. Pratica n.3557/2020 PROT.95/67/20 Zaro Stefano Villa Opicina 950

DNEVNI RED dne 21.7.2020 seja št. 11 ob 20.00
videokonferenca

  1. Sporočila;
  2. Sprejem zapisnikov;
  3. Postopek št.3557/2020 PROT.95/67/20 Zaro Stefano Opčine 950