21 novembre 2022 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 26 dd. 21.11.2022 ore 20.00

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Mozione – Impatto sul territorio di Opicina di una nuova progettazione della cabinovia, oggetto di conferenza di servizi;
  4. Pratica n.14501/2022 – GRGIC JAN – LOCALITA’ PADRICIANO – P.C.N. 87 – parere

 DNEVNI RED dne  21.11.2022  seja št. 26 ob 20.00

  1. Sporočila
  2. Vprašanja in interpelacije
  3. Resolucija –   Novo načrtovanje žičnice ter učinki na opensko področje, predmet uradnega srečanja pristojnih služb
  4. Postopek št.14501/2022 – GRGIC JAN – PADRIČE – k.p.št. 87 – mnenje