22 maggio 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 15 dd. 22.05.2023 ore 20.00

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Presa d’atto verbale n. 14 dd. 08/05/2023;
  4. Mozione – Modalità partecipazione alle attività politiche istituzionali da remoto;
  5. Mozione – Proposta di miglioramento viabilità di Basovizza


DNEVNI RED dne 22.5.2023 seja št. 15 ob 20.00

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Sprejem zapisnika št. 14 dne 8.5.2023;
  4. Resolucija – Načini sodelovanja v politično istitucijonalnih aktivnostih po spletu;
  5. Resolucija – Predlog za izboljšanje prometnega omrežja v Bazovici;