23 Febbraio 2021ore 20.30 – n. 3

ORDINE DEL GIORNO DD. 23.02.2021 sed. n. 3 ore 20.30

  1. Comunicazioni
  2. Presa d’atto verbali
  3. Mozione “Giochi per bambini fascia d’età 0-3 nel giardino Mandrja a Opicina (proponente consigliera Lara Dipace;

DNEVNI RED dne 23.1.2021 seja št. 3 ob 20.30

  1. Sporočila
  2. Sprejem zapisnikov
  3. Svetniška pobuda Otroška igrala od 0 do 3. let na Mandrji na Opčinah (Predlagatelj Lara Dipace);