24 ottobre 2022 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 23 dd. 24.10.2022 ore 20.00

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Presa d’atto verbali;
 4. Prat.n.12842/2022 corr. 11/2319/2004 Valery reoco srl, via del Sabotino PDC sanatoria piano casa – parere
 5. Programmazione manifestazioni 2022;
 6. Delibera impegno spesa manifestazioni

 DNEVNI RED dne  24.10.2022  seja št. 23 ob 20.00

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sprejem zapisnikov;
 4. Postopek št. 12842 tek. 11/2319/2004 Valery reoco srl, ulica Sabotin sanacija – mnenje
 5. Načrtovanje pobud v letu 2022;
 6. Sklep za strošek pobud.