27 novembre 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 35 dd. 27.11.2023 ore 20.00

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Presa d’atto verbali n. 24 dd. 11/09/2023, n. 26 dd. 02/10/2023;
 4. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 –
  parere;
 5. Aggiornamento su segnalazioni urbanistiche, cabinovia e tram;

DNEVNI RED dne 27.11.2023 seja št. 35 ob 20.00

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sprejem zapisnikov št. 24 dne 11/09/2023, št. 26 dne 02/10/2023;
 4. Odobritev Enotnega dokumenta planiranja 2024-2026 – mnenje;
 5. Razprava o urbanističnih opozorilih, stanje žičnice in tramvaja;