29 gennaio 2024 ore 19.00

ORDINE DEL GIORNO n. 4 dd. 29.01.2024 ore 19.00

  1. Incontro con EDR – Ente di Decentramento Regionale;
  2. Comunicazioni;
  3. Interrogazioni – Interpellanze;
  4. Presa d’atto verbali n. 31 dd 06/11/2023, n. 32 dd. 13/10/2023, n. 33 dd. 20/11/2023;
  5. Delibera programmatica anno 2024;

DNEVNI RED dne 29.1.2024 seja št. 4 ob 19.00

  1. Srečanje z EDR – Deželna institucija za decentralizacijo;
  2. Sporočila;
  3. Vprašanja in interpelacije;
  4. Sprejem zapisnikov št. 31 dne 06/11/2023, št. 32 dne 13/10/2023, št. 33 dne 20/11/2023;
  5. Sklep – načrtovanje za leto 2024;