5 aprile 2023 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 9 dd. 05.04.2023 ore 19.30

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Pratica n. 4260/2023 – Corr. 28/116/2022 az agr. Samantha Gardo pcn 620/17
    Padriciano;

DNEVNI RED dne 5.4.2023 seja št. 9 ob 19.30

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Postopek št. 4260/2023 – Tek. 28/116/2022 vinske kleti Samantha Gardo kp št.
    620/17 Padriče;