5 febbraio 2024 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 5 dd.   05.02.2024 ore 20.00

  1. Comunicazioni;
  2. Interrogazioni – Interpellanze;
  3. Pratica n. 1120/2024 corr. 6.3/2024/120 Area di Ricerca presso Sincrotrone Basovizza – parere;
  4. Proposte di co-organizzazione;
  5. Mozione – Prevenzione sosta selvaggia camper;

 DNEVNI RED dne  5.2.2024  seja št. 5 ob 20.00

  1. Sporočila;
  2. Vprašanja in interpelacije;
  3. Postopek št. 1120/2024 opr. št. 6.3/2024/120  Raziskovalni center pri Sinhrotronu v Bazovici – mnenje;
  4. Prošnje za soorganizacijo;
  5. Resolucija – Preprečevanje divjega parkiranja kamperjev;