5 giugno 2023 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 16 dd.   05.06.2023 ore 19.30

 1. Audizione dell’Assessore Michele Babuder;
 2. Comunicazioni;
 3. Interrogazioni – Interpellanze;
 4. Presa d’atto verbali n. 24 dd. 07.11.2022, n. 25 dd. 14.11.2022, n. 26 dd. 22.11.2022, n. 28 dd. 06.12.2022;
 5. Delibera torneo di tennis “Trofeo Nova”;
 6. Pratica n. 6737/2023 – Novaedil srl – pp.cc.nn. 33/13, 34/1, 34/2, 35/1, 41 – del C.C. Di Padriciano – parere;

 DNEVNI RED dne 5.6.2023  seja št. 16 ob 19.30

 1. Predstavitev s strani odbornika Michele Babuder;
 2. Sporočila;
 3. Vprašanja in interpelacije;
 4. Sprejem zapisnikov št. 24 dne 07.11.2022, št. 25 dne 14.11.2022, št. 26 dne 22.11.2022, št. 28 dne 06.12.2022;
 5. Sklep za turnir tenisa “Pokal Nova“;
 6. Postopek št. 6737/2023 – Novaedil srl – kp.št. 33/13, 34/1, 34/2, 35/1, 41 – KO na Padričah– mnenje;