6 novembre 2023 ore 19.30

ORDINE DEL GIORNO n. 31 dd. 06.11.2023 ore 19.30

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Delibera eventi di Natale 2023;
 4. Pratica n. 15914/2023 corr. 95/100/2023 pcn 7206 C.C. Opicina, richiedenti Marin e
  Krokos – parere;
 5. Richiesta di utilizzo sala consigliare;

DNEVNI RED dne 6.11.2023 seja št. 31 ob 19.30

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sklep za božične manifestacije 2023;
 4. Postopek št. 15914/2023 opr.št. 95/100/2023 kp. št. 7206 KO Opčine, prijavitelja
  Marin in Krokos – mnenje;
 5. Prošnja za uporabo sejne dvorane;