8 Maggio 2023 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 14 dd. 08.05.2023 ore 20.00

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Presa d’atto verbali n. 1 -2 – 3;
 4. Procedura di mediazione nella causa promossa contro il Comune di Trieste per
  pretesa usucapione di frazioni delle pp.cc.nn. 7095, 7094, 475 del C.C. Di Opicina –
  sdemanializzazione e completamento del Libro fondiario . Prot. corr. 10-2021-9/2-
  14/7 (679) – parere;
 5. Pratica n. 5975/2023 – corr. 95/37/23 Orion costruzioni srl, pcn 7076 Opicina –
  parere;
 6. Pratica n. 5705/2023 – Bubnich Stefano – via Igo Gruden – p.c.n. 1335/37 del
  C.C.di Basovizza – parere;
 7. Mozione – Riqualificazione e posizionamento nuova segnaletica Sentiero delle
  Mlekarice;
 8. Percorso storico – culturale Opicina – aggiornamento;

DNEVNI RED dne 8.5.2023 seja št. 14 ob 20.00

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Sprejem zapisnikov 1 -2 -3;
 4. Posredovanje postopka tožbe proti občini Trst zaradi prisvojitve delov kp.št 7095,
  7094, 475 KO na Opčinah – odtujitve javne lastnine in dopolnitve zemljiške knjige
  – opr.št. 10-2021-9/2-14/7 (679) – mnenje;
 5. Postopek št. 5975/2023 – opr. št. 95/37/23, Orion costruzioni srl., kp.št 7076 na
  Opčinah – mnenje;
 6. Postopek št. 5705/2023 – Bubnich Stefano – ulica Igo Gruden – kp.št. 1335/37 KO
  na Bazovici – mnenje;
 7. Resolucija – Mlekariška steza – obnova in namestitev novih ptometnih znakov;
 8. Zgodovinsko – kulturna pot na Opčinah – stanje;