Sabati ecologici

AcegasApsAmga ed il Consiglio circoscrizionale organizzano una raccolta di rifiuti ingombranti (mobilio, materassi, materiali in ferro, frigoriferi, lavatrici, materiale informatico, vernici, pitture, oli, gomme, batterie ecc.) sabato 22 aprile dalle 10.00 alle 18.00 a Padriciano (CS Gaja).

Il CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE rende noto, che in occasione del Sabato ecologico, in data 22 aprile, l’AcegasApsAmga consegnerà ai privati i contenitori per la raccolta del verde. Chi è interessato è pregato di mettersi in contatto con la segreteria del Consiglio circoscrizionale ad Opicina, Via di Doberdò 20/3 oppure di chiamare il numero 040-2158037 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

EKOLOŠKA SOBOTA

AcegasApsAmga in rajonski svet prirejata zbiranje kosovnih odpadkov (pohištvo, žimnice, železni predmeti, hladilniki, pralni stroji, računalniška oprema, laki, barve, olja, pnevmatike, akumulatorji idr.) v soboto, 22. aprila, od 10.00 do 18.00 na Padričah (ŠZ Gaja).

RAJONSKI SVET ZA VZHODNI KRAS obvešča, da bo ob priložnosti ekološke sobote, 22. aprila, podjetje AcegasApsAmga zasebnikom razdeljevalo zabojnike za zeleni odrez . Zainteresirani naj se javijo v tajništvu rajonskega sveta na Opčinah, Doberdobska ulica 20/3 ali na tel. št. 040-2158037 od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure.