16 ottobre 2023 ore 20.15

ORDINE DEL GIORNO n. 29 dd. 16.10.2023 ore 20.15

 1. Comunicazioni;
 2. Interrogazioni – Interpellanze;
 3. Bilancio di Previsione 2023 – 2025. Variazione n. 7 – parere
 4. Pratica n. 13160/2023 – Dodo Srl, via del Refosco – p.c.n. 4012/23 del C.C. Di
  Villa Opicina – parere
 5. Nuovo modulo manifestazioni
 6. Richiesta di integrazione di contenitori per il conferimento dell’olio esausto vegetale
  domestico nelle isole ecologiche esistenti presso le vie della II Circoscrizione –
  mozione

DNEVNI RED dne 16.10.2023 seja št. 29 ob 20.15

 1. Sporočila;
 2. Vprašanja in interpelacije;
 3. Predračun 2023 -2025- Sprememba št. 7- mnenje
 4. Postopek št. 13160/2023 – Dodo Srl, ulica del Refosco – kp.št. 4012/23 KO Villa
  Opicina
 5. Nov formular za prireditve
 6. Prošnja po dodatnih zabojih za odlaganje rabljenega domačega rastlinskega olja v že
  obstajajočih ekoloških središčih za zbiranje smeti, ki se nahajajo v bližini drugega
  rajonskega sveta – resolucija;