19 luglio 2022 ore 20.00

ORDINE DEL GIORNO n. 19 dd. 25.7.2022 ore 20.00

 1. Comunicazioni
 2. Presa d’atto verbali
 3. Interrogazioni – interpellanze
 4. Proposta di Deliberazione Consiglio Comunale – „Adozione del nuovo Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale di Trieste – parere
 5. Mozione – Via dell’Ermada “alta” a Opicina: Illuminazione e asfaltatura
 6. Mozione – Parcheggi ciclabile e riqualificazione area verde Trebiciano
 7. Mozione – Conferimento rifiuti di qualsiasi tipo alle pubbliche discariche per lavori edili in economia senza limiti di volume e quantità, ed installazione di telecamere a “trappola” in Carso

 DNEVNI RED dne  25.7.2022  seja št. 19 ob 20.00

 1. Sporočila
 2. Sprejem zapisnikov
 3. Vprašanja in interpelacije
 4. Predlog sklepa Občinskega sveta – „Sprejem novega Posebnega pravilnika tržaške krajevne policije – mnenje
 5. Resolucija – Zgornji del ulice Grmada na Opčinah: javna razsvetljava in asfaltiranje
 6. Resolucija – parkirišče namenjeno kolesarski poti ter prekvalifikacija zelene površine v Trebčah
 7. Resolucija – Odlaganje katerihkoli odpadkov na javnih odlagališčih, ki so sad gradbenega sektorja, opravljenega v lastni režiji brez določene količinske limite ter nastavitev prikritih videosnemalnih kamer na Krasu